Chú Sam 's Nhà máy Giáng sinh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chú Sam chạy một Đồ chơi Nhà máy Giáng sinh ở Bắc Cực, nhưng ông cần phải đi xa trong một vài ngày. Bạn sẽ giúp đỡ chăm sóc của các cửa hàng và khách hàng của mình trong khi ông ra đi?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingSimulationChristmasUncleSam-sFactory