کارخانه کریسمس عمو سام ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

عمو سام اجرا می شود کریسمس کارخانه اسباب بازی در قطب شمال است، اما او نیاز به رفتن به دور برای چند روز. آیا به شما کمک کند مراقبت از فروشگاه و مشتریان خود در حالی که او از بین رفته است؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingSimulationChristmasUncleSam-sFactory