Tàu chiến cuối cùng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Tham gia cuộc chiến tranh tàu, điều khiển con tàu, tháp, nhà máy và nhà máy lọc dầu của bạn. Hãy kiểm soát bất kỳ đối tượng nổi trong cuộc chiến này con tàu cuối cùng

Điều khiển:

Bấm vào tòa nhà của bạn sau đó nhấp vào tòa nhà của đối phương, bấm và giữ tổ hợp phím CTRL nhấp vào tòa nhà để chọn nhiều hơn một tòa nhà để tấn công hoặc nhấn SPACE BAR để chọn tất cả các tòa nhà.

StrategyDefenseReal TimeTower