מלחמת אונייה אולטימטיבית משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   11 50% with 2 votes

להצטרף למלחמת הספינה, לשלוט הספינה, המגדל, בית הזיקוק והמפעל שלך. קח שליטה על כל חפצים צפים במלחמת הספינה האולטימטיבית!

בקרות משחק:

לחץ הבניין שלך ולאחר מכן לחץ על בניין אויב, לחץ והחזק את מקש CTRL לחץ על בניין כדי לבחור בניין אחד או יותר כדי לתקוף או לחץ מקש רווח כדי לבחור את כל הבניין.

StrategyDefenseReal TimeTower