جنگ کشتی نهایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

تاریخ جنگ کشتی، کنترل کشتی خود را، برج، کارخانه و پالایشگاه. نگاهی به کنترل هر گونه اشیاء شناور در این جنگ کشتی نهایی!

کنترل بازی:

کلیک کنید سپس ساختمان خود را با کلیک بر روی ساختمان دشمن، را فشار داده و نگه داشتن CTRL با کلیک بر روی ساختمان به انتخاب بیش از یک ساختمان به حمله و یا فشار نوار فضا به انتخاب همه ساختمان

StrategyDefenseReal TimeTower