Cuối cùng Gear War Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Tham gia cuộc chiến người ngoài hành tinh, chuẩn bị bánh của bạn và bảo vệ cơ sở của bạn bằng mọi giá!

Điều khiển:

Sử dụng chuột để bắn, nhấn 1 và 2 để chuyển vũ khí, xem hướng dẫn trong trò chơi.

ShootingActionDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesDefendAlienGuns