Fairytales xoắn - Goldilocks Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Câu chuyện của Goldilocks nhưng sau đó xoắn và khác nhau.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid TwistedFairytalesGoldilocks