Cặp song sinh tại bãi biển Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Trong kỳ nghỉ hè của họ Patricia và Clarie kế hoạch để làm rất nhiều niềm vui tại bãi biển. Như bạn đã biết bãi biển phải được nhìn tuyệt vời trước khi họ bắt đầu chơi cùng nhau của họ và tận hưởng cả ngày. Vì vậy, kiểm tra nhiều loại sưu tầm cho trang trí các bãi biển và sử dụng kỹ năng trang trí của bạn và ý tưởng thiết kế để làm cho bãi biển hoàn hảo. Vui chơi tại bãi biển.

Điều khiển:

sử dụng nút chuột. di chuyển chuột xuống, nó sẽ hiển thị tất cả các đối tượng. nhấp vào đối tượng để chơi game dễ dàng. Vui chơi

KidsGirlDecorateGirlsTwinsBeach