گرگ و میش BMX بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

برو برو برو! گردباد عظیم گرم است در دم شما و همه تو را در کنار خود کردم دوچرخه های قدیمی قابل اعتماد خود را است. نگاهی بر زمین سخت و موانع مختلف به عنوان شما را برای سوار شدن از زندگی خود را! همه چیز در خطر است!

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای پیکان سوار دوچرخه. انجمن از کلید های WASD به انجام کلاهبرداری.

StuntsBicycleTwilight