Tutankamummy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Di chuyển gạch để tìm một con đường an toàn cho kho tàng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleObstacleAndroid Tutankamummy