Tháp pháo tháp Attack Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   201 95.24% with 21 votes

Bảo vệ tường của bạn như bạn snipe Thủ trưởng stickmen. Nâng cấp súng và tường của bạn để chịu được họ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

FightingShootingActionStickBloodPurchase Equipment UpgradesDefendTurretTowerAttack