کامیون توربو 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

رانندگی کامیون هیولا خود را بر روی موانع به عنوان شما شیب و لاغر به عنوان شما سعی می کنید آن را به پایان.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - برو جلو / بلند
چپ / راست کلیدهای پیکان - چرخش کاربری پایین ARROW کلیدی - ترمز / معکوس.

DrivingObstacleSeriesBalancingBalanceTruckTurbo