توربو رالی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

بازی بزرگ تجمع ایزومتریک. باز کردن ماشین های جدید و ارتقاء به عنوان شما در سراسر contintents های مختلف تجمع.

کنترل بازی:
در فلش / AWSD، X به افزایش دهد.

RacingTurbo Rally