Tu-46 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4411 80% with 55 votes

پرواز TU-46 در این بازی پرواز سیم کارت تالیا. ابتدا ذهن ارابه فرود و زمین با چرخ های عقب خود را.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند.
من برای شروع موتور.
G به دنده F
به فلپ گالری نوار فضایی به نوبه خود در اطراف. انجمن E به استفاده از خاموش.
Z به سرعت تا.

DrivingFlyingAircraftTu-46