Truckster משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   92 81.82% with 11 votes

לגבות את המשאית שלך ולקחת את העומס ואת הכונן מבלי לאבד את כל מטענים בעולם הפיזיקה.

בקרות משחק:
למעלה / למטה במקשי חצים -. ללכת קדימה / אחורה מקשי חיצים שמאלה / ימינה
- הפעל מעלה / מטה
מקש רווח -. חבר / ניתוק / Offload.

DrivingObstacleSeriesBalancingBalanceTruckTruckster