Truckster بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   92 81.82% with 11 votes

بازگشت به بالا کامیون خود و بار و درایو خود را بدون از دست دادن هر محموله در جهان فیزیک.

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - برو جلو / عقب انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - غیرفعال بالا / پایین فاصله
- اتصال / قطع / ازآغاز.

DrivingObstacleSeriesBalancingBalanceTruckTruckster