Xe tải Race 3D Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   43 57.14% with 7 votes

Vì vậy, bạn nghĩ rằng bạn có thể lái xe? Đua mang một ý nghĩa hoàn toàn mới trong trò chơi đua xe 3D này. Chứng minh kỹ năng của bạn chống lại lái xe tải khác và cạnh tranh cho vị trí đầu tiên để mở khóa các bài hát mới.

Điều khiển:
Sử dụng bàn phím để điều khiển xe tải.

Truck DrivingRacingRace