کامیون مسابقه 3D بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

بنابراین شما فکر می کنم شما می توانید هارد؟ مسابقه طول می کشد در معنای کاملا جدید در این کامیون بازی مسابقه 3D. اثبات مهارت خود را در برابر کامیونداران دیگر و رقابت برای کسب مقام اول برای باز کردن آهنگ های جدید.

کنترل بازی:
با استفاده از صفحه کلید برای کنترل کامیون.

Truck DrivingRacingRace