Xe tải Mania 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   70 100% with 7 votes

Chọn giàn khoan lớn của bạn và cuộc đua thông qua các cấp độ nguy hiểm mà không làm mất tải của bạn. Kéo máy kéo, xe tải đường và không ổn định khác để hoàn thành các dòng để mở khóa xe tải và cấp độ mới.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.

DrivingObstacleTruckMania