شیدایی کامیون 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

انتخاب جامه بزرگ و نژاد خود را از طریق این سطوح خطرناک بدون از دست دادن بار خود را. نگه دار، تراکتور، اتومبیل مسافت و دیگر بارهای ناپایدار به خط پایان به باز کردن کامیون های جدید و سطح.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingObstacleTruckMania