ماه عسل گرمسیری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   168 66.67% with 24 votes

هانا و شوهر جدید خود را ماه عسل خود را در یک جزیره گرمسیری. آنها آنقدر بیمار از آب و هوای سرد و زندگی در یک شهر شلوغ، به طوری که آنها در حال بدست گرفتن کروز به یک جزیره منزوی که در آن آنها می تواند زندگی می کنند از ماه عسل خود را با خود!

کنترل بازی:
کشیدن و رها کردن آیتم های با استفاده از موس خود را.

Dress UpDress UpRomanticBeachDateRomanceLoveGirlVacationDressCoupleDatingTropicalHoneymoon