Trolleez بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

تحویل طلا به نقطه پایان. شما نیاز به جمع آوری طلا 100،000 این کار را به پایان برساند.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای جهت دار برای لاغر.
کلید فلش بالا به سرعت بخشیدن به.
پایین کلید فلش به ترمز.

GoldDrivingObstacleCollecting TruckTrolleez