Lừa Shot Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Sử dụng mọi thủ đoạn trong cuốn sách để trả lại quả bóng này vào cốc! Nó 'bóng khó khăn sa, nhưng bạn có thể lên kế hoạch quỹ đạo của nó. Trả lại nó vào cốc để vượt qua từng cấp. Ricochet bóng ra của các đối tượng trong trò chơi khác để mở khóa giải thưởng đặc biệt và thành tích trên đường đi!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PuzzleShootingBallAndroid TrickShot