قبیله تیرانداز از خفا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شوت کردن قبایل که در مورد برای شما بکشند. یافتن آنها را با کمک از لنز تیرانداز از خفا.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

ShootingSniperFirst Person ShooterTribe