Tri Jewelled Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   150 100% with 15 votes

Tri Jewelled là một trò chơi tuyệt vời trận đấu-3 với nhiều thiết kế cấp đầy thử thách. Bạn sẽ tìm thấy thách thức mới và một mục tiêu mới mọi cấp độ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching JewelAndroid Jewelled