سه جانبه Jewelled شده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   150 100% with 15 votes

سه جانبه Jewelled شده بازی 3 بازی فوق العاده با بسیاری از طراحی سطح به چالش کشیدن است. شما چالش های جدید و یک هدف جدید در هر سطح پیدا کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching JewelAndroid Jewelled