Treetop Survivor Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   5120 71.83% with 71 votes

Sự kết thúc của thế giới gần. Bạn phải hành động nhanh chóng, cho sự sống còn của bạn đang bị đe dọa.

Điều khiển:
Up Arrow Key - Trèo lên. Trái / phải phím mũi tên - di chuyển.

Obstacle