گنج شکار - دورا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   175 77.27% with 22 votes

یافتن گنجینه های پنهان در درون محدودیت زمانی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsAnimalMonkeyGirlsTreasureHuntDora