گنجینه غواصی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جستجو برای گنج پنهان در حالی که مبارزه علیه موجودات دریایی عصبانی است برای زندگی ات. البته شکارچیان گنج واقعی زندگی نیاز به یک دنده خوب خوشبختانه شما می توانید چندین ارتقاء و اقلام با پول گنجینه جمع آوری شده خود را خرید.

کنترل بازی:
. ماوس به هدف، سمت چپ کلیک کنید به آتش / حمله
کلید های WASD به حرکت شخصیت
Q-برای استفاده از دارو یا زهر ابکی سلامت انجمن E-برای استفاده از دارو یا زهر ابکی دوباره پر کردن O2
1 - 5 - برای تغییر شمشیر '. گوهر
نوار فضا برای تغییر سلاح' نوع.

AdventureShoot 'em UpFishCollecting Timing TreasureDiving