گنجینه غواص بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   75 58.33% with 12 votes

همراهی دوستانه غواص وسیله تنفس در زیر اب برای جستجوی گنج غرق شده. کاوش در اعماق اقیانوس، جمع آوری مخازن اکسیژن برای زنده ماندن در چنین فضای سخت و dodging دشمنان دریا.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

WaterGirlFishObstacleCollecting TreasureSharkDiver