Đi bộ nhớ trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   153 83.33% with 18 votes

Tham gia với chúng tôi trên một cuộc hành trình vòng quanh thế giới trong trò chơi này bộ nhớ vui vẻ! Click vào tất cả các biểu tượng để phù hợp các cặp đi du lịch. Bon chuyến đi!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Memory Android Girls