سفر بازی حافظه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   153 83.33% with 18 votes

ما در یک سفر در سراسر جهان در این بازی سرگرم کننده حافظه تاریخ! کلیک کنید تمام آیکون برای مطابقت کردن جفت سفر. بن سفر!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Memory Android Girls