سفر هتل ساحل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

هتل ساحلی امروز رسما افتتاح شد، شما باید تجربه به کار فروشگاههای مواد غذایی؟ اجازه دهید 'به اینجا می آیند آن را تجربه!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlFood ServingManagementTravelBeachHotel