دام استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   102 83.33% with 12 votes

دفاع از پایگاه خود را به عنوان روستاییان حمله به شما می خورید. ساخت تله برای کمک به کشتن 'اونا.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار و یا کلید های WASD به حرکت می کند.
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

FightingStrategyActionShoot 'em UpTrapsPurchase Equipment UpgradesDefendSide ScrollingMonstersMaster