Transmorpher เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

หาวิธีที่จะหนีออกมาจากห้องปฏิบัติการใช้ความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างและความสามารถ ...

ตัวควบคุมเกม:

ใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์

PuzzlePlatformsTransmorpher