Transformice! משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   107990 92.3% with 1169 votes

אתה 'מחדש עכבר! נסה להשיג את הגבינה ולהחזיר אותו לחור העכבר. כדי לעזור לך לאורך המסע שלך, שחקן שביניכם יהיה נבחר להיות שמאן רב עוצמה! Shaman 's מטרה היא לעזור לעכברים להגיע אל החור. לאורך כל מפות שהם שיחק, שמאנים יוכל להניח חפצים בכל האזור כדי להדריך אותך לגבינה ואת המטרה שלך.

בקרות משחק:

השתמש בחיצים כדי לזוז ולקפוץ.

MultiplayerPlatformsReflexionBalloonsFunnyAnimal