Takedown Transformers เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   478 85.45% with 55 votes

Optimus Prime และ Bumblebee ต้องการความช่วยเหลือที่พวกเขาปกป้องแผ่นดินจาก Decepticons อีกครั้งมากขึ้นมีมาในการโจมตีและคุณจะต้องนำพวกเขาออกก่อนที่พวกเขาใช้เวลามากกว่า บอทส์, ม้วนออก

ตัวควบคุมเกม:
Wad ที่จะย้าย.
Z ไปแกว่งอาวุธ.
C ที่จะเปลี่ยน

RobotsFightingShootingDrivingActionPlatformsSide ScrollingTruckTransformersTakedown