نقدی ترافیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

کسب درآمد هدایت اتومبیل با خیال راحت بدون اینکه حتی باعث تصادفات و به استفاده از پول خود را برای خرید ارتقاء عالی مثل چراغ های ترافیک و هلیکوپتر دو کامیون.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

StrategyPurchase Equipment UpgradesRacing