قدرت کشنده (تراکتور) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   327 82.05% with 39 votes

دان تی'را به من بدهید تراکتور قدرت بیش از حد از حد و یا آن را منفجر. تعادل بیش از تپه ها، سنگ ها، و جعبه ها.

کنترل بازی:
UP / DOWN از کلید های arrow -. حرکت
چپ / راست کلیدهای پیکان - موجودی
Spacbear -. ترمز.

DrivingObstacleBalancingBalanceTruckTractorsPower