شیدایی تراکتور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

رانندگی تراکتور خود را از طریق سطوح خطرناک و تحویل محموله شما. وظیفه شما در این بازی مهارت مسابقه تراکتور خود را به پایان بدون مخرب آن و ارائه انواع مختلف حمل بار است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingObstacleTruckTractorMania