رهگیری چالش ساحلی Cruisin بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

آن را در چالش CCL ساحلی Cruisin ON! با شتاب چرخ و آوردن مهارت های رانندگی خود را به دیوانه بازی، باعث وقت خود را به سوزاندن لاستیک و دود رقابت. یک مسابقه به پایان در سراسر جزایر آتشفشانی، رانش زمین مجنون، و جنگل های مرموز بنابراین قرار دادن صندل خود را به پدال و برو برای این!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingTrackChallengeCoastalCruisin