Đồ chơi điều khiển giao thông Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

vui vẻ đồ chơi trò chơi điều khiển giao thông với đồ họa tuyệt vời và chủ đề mới. Bấm vào các tín hiệu để ngăn chặn giao thông và nhấp một lần nữa để di chuyển giao thông. Rõ ràng các mục tiêu được giao được giao cho bạn trong mỗi cấp. Kiểm soát giao thông của bạn bây giờ!

Điều khiển:

Sử dụng chuột để điều khiển giao thông.

StrategyMouse SkillRacingManagement