اسباب بازی کنترل ترافیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

یک اسباب بازی سرگرم کننده ترافیک کنترل بازی با گرافیک شگفت انگیز و تم های جدید. با کلیک بر روی سیگنال برای جلوگیری از ترافیک و دوباره کلیک کنید تا حرکت ترافیک. پاک کردن هدف اختصاص داده شده در هر سطح به شما اختصاص داده. کنترل ترافیک شما در حال حاضر!

کنترل بازی:

استفاده از موس برای کنترل ترافیک.

StrategyMouse SkillRacingManagement