Toxie Radd Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   64 60% with 10 votes

Ở lại còn sống như bạn giết zombie với nhiều súng. Quản lý sức khỏe của bạn để ở còn sống khi bạn di chuyển

Điều khiển:
1-5 để thay đổi vũ khí.
X để bash và ẩu đả.
Không gian thanh để khởi động lựu đạn.
WASD để di chuyển.
Chuột để nhắm và bắn.

FightingActionShoot 'em UpGorePurchase Equipment UpgradesZombiesKillingUndeadShotgunSeriesGunsToxieRadd