חניית מכשול טאון משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

פרק המכונית שלך דרך כל המכשולים לתוכו 's מקום חניה. למנוע מכשולים ולהכות כונן מהר ככל האפשר!

בקרות משחק:

השתמש במקשי החצים כדי לנהוג במכונית.

DrivingParking