شهر پارکینگ مانع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پارک اتومبیل خود را از طریق تمام موانع را در آن 'نقطه پارکینگ. جلوگیری از ضربه موانع و درایو به همان سرعتی که ممکن است!

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به رانندگی اتومبیل

DrivingParking