TowingTruck Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Kiểm tra kỹ năng lái xe của bạn trong trò chơi này, nhiệm vụ của bạn là chiếc xe kéo bị hỏng
và các loại xe khác đến nhà để xe trước khi thời gian chạy ra ngoài. Bạn có chỉ
ba cơ hội để sử dụng, chiếc xe tải của bạn và ngăn những chiếc xe, do đó, không sụp đổ
và nâng cấp xe của bạn sau khi tất cả các cấp.

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

DrivingPurchase Equipment UpgradesRacingTruck