TowingTruck משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   61 85.71% with 7 votes

בחן את כישורי הנהיגה שלך במשחק הזה, המשימה שלך היא מכוניות שבורות גרירה
וכלי רכב אחרים למוסך לפני שנגמר הזמן. יש לך רק שלושה סיכויי
להשתמש משאית הגרר שלך ולעקל את המכוניות, ולכן לא תתרסק />


בקרות משחק:
שימוש במקשי חצים כדי להזיז

.

DrivingPurchase Equipment UpgradesRacingTruck