TowingTruck بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

تست رانندگی مهارت های خود را در این بازی، ماموریت شما این است که اتومبیل های شکسته دو
و سایر وسایل نقلیه به گاراژ قبل از زمان اجرا می شود خارج. شما باید فقط
سه شانس برای استفاده از دو کامیون شما و نگه داشتن اتومبیل، بنابراین نمی تصادف نیست
و ارتقاء کامیون خود را بعد از هر سطح.

کنترل بازی:

استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

DrivingPurchase Equipment UpgradesRacingTruck