Tháp mặt trăng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Hoàng tử của bạn đã bị đánh cắp bởi một con rồng giận dữ, nó 's thời gian để tập hợp lực lượng của bạn và giải cứu anh ta từ doom nhất định trong tháp mặt trăng. Được khôn ngoan trong việc lựa chọn quân của bạn như di chuyển sai có thể có nghĩa là tổng số thất bại.

Điều khiển:
Sử dụng chuột cho các đơn vị lệnh bằng cách nhấp vào chúng để lại sau đó nhấp vào nơi trên mức bạn muốn họ đi. Cuối cùng nhấn đi để hoàn thành việc di chuyển.

Tower Defense Defense StrategyMoon